"; } if (!empty($error)) { $errorcode = file_get_contents($error_url); $replace = "##error##"; $errorcode = str_replace($replace, $error, $errorcode); echo $errorcode; exit; } $internalfields = array ("submit", "reset", "send", "captcha_code"); $message .= $eol; $message .= "IP Address : "; $message .= $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $message .= $eol; foreach ($_POST as $key => $value) { if (!in_array(strtolower($key), $internalfields)) { if (!is_array($value)) { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . $value . $eol; } else { $message .= ucwords(str_replace("_", " ", $key)) . " : " . implode(",", $value) . $eol; } } } $body = 'This is a multi-part message in MIME format.'.$eol.$eol; $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $body .= $eol.stripslashes($message).$eol; if (!empty($_FILES)) { foreach ($_FILES as $key => $value) { if ($_FILES[$key]['error'] == 0 && $_FILES[$key]['size'] <= $max_filesize) { $body .= '--'.$boundary.$eol; $body .= 'Content-Type: '.$_FILES[$key]['type'].'; name='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= 'Content-Transfer-Encoding: base64'.$eol; $body .= 'Content-Disposition: attachment; filename='.$_FILES[$key]['name'].$eol; $body .= $eol.chunk_split(base64_encode(file_get_contents($_FILES[$key]['tmp_name']))).$eol; } } } $body .= '--'.$boundary.'--'.$eol; if ($mailto != '') { mail($mailto, $subject, $body, $header); } $autoresponder_header = 'From: '.$autoresponder_from.$eol; $autoresponder_header .= 'Reply-To: '.$autoresponder_from.$eol; $autoresponder_header .= 'MIME-Version: 1.0'.$eol; $autoresponder_header .= 'Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1'.$eol; $autoresponder_header .= 'Content-Transfer-Encoding: 8bit'.$eol; $autoresponder_header .= 'X-Mailer: PHP v'.phpversion().$eol; mail($mailfrom, $autoresponder_subject, $autoresponder_message, $autoresponder_header); header('Location: '.$success_url); exit; } ?> Tintes per a impressores tèrmiques, METO, Zebra, Sato, Datamax, Epson >
etiquetadoras.meto-spain.es-Google pagerank and Worth
S.A.T. - tintes
Made in Germany
METO - Meto Spain

Rating for etiquetadoras.meto-spain.es
Meto-España
Etiquetadoras-meto-meto_spain
Servei Tècnic
Reparació d'impressores
tèrmiques i de transferència
Etiquetadoras-meto-meto_spain
* Substitució de capçals
*
Fonts d'alimentació
*
Reparació de plaques
*
Ajustos i calibratge
*
Pressupostos ajustats
Tel. 972 23 19 10
Nom*:
Empresa*:
Població*:
email*:
Repetir email*:
Telèfon*:
Pujar un arxiu o foto:
Comentaris:
Marca:
Altre Marca:
Model*:
Ample de la cinta*:
Preferencia de
metres del rotllo:
Qualitat de la cinta*:
Si coneix la definició exacta de la qualitat:
Quantitat a pressupostar*:
Accepto rebre informació
Gr
áficos de soluciones
Etiquetadoras-meto-meto_spain
Compri amb comoditat i total seguretat al nostre web.
Pot fer-ho mitjançant:
transferència bancària, targeta de crèdit o PayPal
Etiquetadoras-meto-meto_spain
Atenció personalitzada
972 23 19 10
Matí:  de 8:00 a 13:00
Tarda:  de 15:00 a 18:00
de dilluns a divendres
Xat en linia
Etiquetes
MetoSpain
Atenció personalitzada
Tel. 972 23 19 10
Matí: de 8:00 a 13:00
Tarda: de 15:00 a 18:00
de dilluns a divendres

Xat en línia
Carreras
Papers Carreras, SA
Pol. Ind. Mas Aliu - c/ Sant Josep, s/n - 17181 Aiguaviva (Girona) - Tel. 972 23 19 10 .

Etiquetadoras-meto-meto_spain

Tintes "ribbon" per impressores tèrmiques

Inici;  Tintes i SAT;  Tinta BarcodingMETO tinta per impressores termiques etiquetadores METO, máquines de qualitat